Helena H. Zahrádecká

Obecní noviny Malé Strany a Hradčan 2017/01

Na Obecních novinách Malé Strany a Hradčan spolupracujeme se Spolkem občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, který je zároveň jejich vydavatelem. Noviny vycházely nejprve v letech 1999 až 2003. S přispěním grantové komise Prahy 1 se je podařilo v roce 2017 obnovit. Obecní noviny usilují o zachování ojedinělého fenoménu a genia loci Malé Strany a Hradčan, podporují místní občanské i kulturní aktivity, připomínají historii tohoto místa a bojují s představou, že se jedná pouze o mrtvý skanzen určený turistům.

Stránky Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan www.sopmsh.estranky.cz a www.facebook.com/SOPMSH

Obecní noviny Malé Strany a Hradčan na FB www.facebook.com/obecninoviny