Helena H. Zahrádecká

Helena H. Zahrádecká převzala cenu Zlatý Středník za Obecní noviny Malé Strany a Hradčan

Máme radost, spolumajitelka nakladatelství Helena H. Zahrádecká převzala cenu Zlatý středník za 3. místo v neziskovém sektoru. Práci šéfredaktorky pro Obecní noviny Malé Strany a Hradčan má jako svého koníčka.

Noviny vznikají pro neziskovou organizaci Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, která se podílí na mnoha lokálních aktivitách, snaží se tak o zachování genius loci navzdory turistickému zatížení.

www.facebook.com/SOPMSH/

www.facebook.com/obecninoviny/

Obecní noviny Malé Strany a Hradčan 2017/01