Média

Recenze na Aktualne.cz: Hebrejky nejsou jen něčí dcery nebo manželky.

Edwin Bower Hesser

Když se americké židovské feministky v 60. letech minulého století začaly vymezovat vůči Bibli, měly dvě možnosti. Buď ji odmítnout jako patriarchální vynález. Nebo přesunout biblické ženy z okraje příběhů do jejich center, hledat polozapomenuté texty či tradice a vymýšlet alternativní výklady, které by podstatně přehodnotily jejich úlohu.

O něco podobného, třebaže méně explicitně, usiluje novinář a absolvent židovských studií Jan Fingerland v knize Hebrejky: Biblické matky, démonky, královny i milenky, již nedávno vydalo nakladatelství Pražské příběhy.

Podle něj biblické ženy bývají obvykle identifikovány prostřednictvím rodinné vazby: jako něčí dcery, sestry nebo manželky. Což je definuje nikoli jako bytosti absolutní, nýbrž relativní, protože jejich postavení určuje vztah k mužům. Snad s výjimkou Samsonovy lásky Dalily, která vystupuje jako svobodná a sebevědomá, z náboženských textů běžně známe Noemovu ženu či Putifarovu ženu, česky lidově Putifarku. Nebo Jeftovu dceru, případně Lévijcovu konkubínu.

odkaz na celý článek zde

Hana Ulmanová  je amerikanistka, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na Aktualne.cz recenzovala 7. prosince knihu Jana Fingerlanda Hebrejky, Biblické matky, královny, démonky i milenky